top of page

ARVONNAN SÄÄNNÖT

OAC SPORTIN ARVONNAN SÄÄNNÖT​​

ARVONNAN JÄRJESTÄJÄ

Arvonnan järjestää OAC Finland Oy (jäljempänä OAC).

 

OSALLISTUMISAIKA

Arvontaan osallistumisaika alkaa maanantaina 20.6.2022 klo 9.00 ja päättyy sunnuntaina 10.7.2022 klo 23.59.

 

ARVONTAAN OSALLISTUMINEN

 

Arvonta on avoin kaikille 18 vuotta täyttäneille henkilöille, jotka noudattavat arvonnan sääntöjä sekä Instagramin että Facebookin yhteisökäytäntöjä. OAC:n edustajat ja työntekijät eivät voi osallistua arvontaan.

Arvontaan osallistutaan vastaamalla kyselyyn, jonne löytyy linkki sivulta https://www.oacsport.fi/bd-distance-kesakamppis.

Osallistujan tulee tutustua arvonnan sääntöihin. Osallistumalla arvontaan osallistuja hyväksyy säännöt ja arvonnan järjestäjän päätökset. Arvonnan järjestäjällä on oikeus kaikkiin arvontaan ja sen sääntöjä koskeviin muutoksiin.

Arvonnan järjestäjä pidättää oikeuden hylätä arvonnasta henkilöt, jotka ovat rikkoneet näitä sääntöjä, joiden on syytä epäillä käyttäneen epärehellisiä keinoja arvontaan osallistuessaan.

PALKINNOT JA VOITOSTA ILMOITTAMINEN

 

OAC suorittaa palkintojen arvonnan elokuun alkuun mennessä. Yksittäisen palkinnon arvo on 40 euroa. Palkintoa ei voi vaihtaa eikä muuttaa rahaksi. OAC toimittaa palkinnot voittajille noin kahden viikon sisällä heidät tavoitettuaan.

Arvonnan järjestäjä ilmoittaa voittajille henkilökohtaisesti arvonnan voitosta sekä voiton vastaanottamista koskevista ohjeista sähköpostilla tai puhelimitse. Palkinnon voittajan on vahvistettava voittonsa vastaamalla viestiin. Voittajien nimet julkaistaan Instagramissa ja Facebookissa, kun voittajat ovat vahvistaneet voittonsa. Mikäli voittajaa ei tavoiteta viiden (5) päivän kuluessa voittajan valinnasta, voittajan oikeus palkintoon raukeaa ilman korvausta ja arvonnan järjestäjällä on oikeus valita uusi voittaja.

ARVONNAN JÄRJESTÄJÄN VASTUU

 

Järjestäjän vastuu arvonnan osanottajaa kohtaan rajoittuu säännöissä mainittuun palkintoon ja sen arvoon. Arvonnan järjestäjä ei vastaa mahdollisista teknisistä häiriöistä, jotka esimerkiksi estävät osallistumisen arvontaan. Arvonnan järjestäjä ei myöskään ole vastuussa vahingosta tai vammasta, joka aiheutuu tai väitetään aiheutuneen, suoraan tai epäsuorasti, osallistumisesta tähän arvontaan tai palkinnon lunastamisesta tai sen käyttämisestä.

 

Arvonta ei ole Instagramin eikä Facebookin sponsoroima, suosittelema, hallinnoima, eikä millään tavalla liity Instagramiin tai Facebookiin. Instagramia ja Facebookia käytetään vain arvonnasta viestimiseen. Jokainen osallistuja vapauttaa Instagramin ja Facebookin kaikesta vastuusta.

TIETOSUOJA

Arvonnan järjestäjä kerää arvontaan liittyvät tiedot MSFT 365 Forms -ohjelmistolla. OAC ei käytä osallistujien henkilötietoja markkinointi- eikä myyntitarkoituksiin eikä tallenna niitä erilliseen järjestelmään. Voittajien henkilötietoja käytetään ainoastaan palkintojen toimittamiseen. Tietoja ei luovuteta eteenpäin kolmansille osapuolille.

bottom of page