ARVONNAN SÄÄNNÖT

OAC SPORTIN SOSIAALISEN MEDIAN ARVONNAN SÄÄNNÖT​​

ARVONNAN JÄRJESTÄJÄ

Arvonnan järjestää OAC Finland Oy (jäljempänä OAC).

 

OSALLISTUMISAIKA

Arvontaan osallistumisaika alkaa perjantaina 1.10.2021 klo 12.00 ja päättyy perjantaina 8.10.2021 klo 23.59.

 

ARVONTAAN OSALLISTUMINEN

 

Arvonta on avoin kaikille 18 vuotta täyttäneille henkilöille, jotka noudattavat arvonnan sääntöjä sekä täyttävät Instagramin yleiset käyttöehdot. OAC:n edustajat ja työntekijät eivät voi osallistua arvontaan.

Arvontaan osallistutaan 1) seuraamalla @oacsport Instagram-tiliä sekä 2) kirjoittamalla kommentti arvonnan Instagram-julkaisuun ja merkitsemällä valinta, minkä arvonnan kohteena olevista tuotteista haluaisi voittaessaan itselleen. Arvonnan järjestäjällä on oikeus julkaista voittajan nimi tai nimimerkki valitsemissaan viestintä- ja markkinointikanavissa.​

Osallistujan tulee tutustua arvonnan sääntöihin. Osallistumalla arvontaan osallistuja hyväksyy arvonnan säännöt ja arvonnan järjestäjän päätökset. Arvonnan järjestäjällä on oikeus kaikkiin arvontaan ja sen sääntöjä koskeviin muutoksiin.

 

Arvonnan järjestäjä pidättää oikeuden hylätä arvonnasta henkilöt, jotka ovat rikkoneet näitä sääntöjä, joiden on syytä epäillä käyttäneen epärehellisiä keinoja arvontaan osallistuessaan tai jotka ovat rikkoneet Instagramin käyttöehtoja.

PALKINTO JA VOITOSTA ILMOITTAMINEN

 

OAC:n myynti- ja markkinointitiimi suorittaa palkinnon arvonnan. Palkinnon arvo on 75 euroa. Palkintoa ei voi vaihtaa eikä muuttaa rahaksi. OAC toimittaa palkinnon voittajalle noin viikon sisällä tämän tavoitettuaan.

Arvonnan järjestäjä ilmoittaa voittajalle henkilökohtaisesti arvonnan voitosta sekä voiton vastaanottamista koskevista ohjeista Instagram-viestillä. Palkinnon voittajan on vahvistettava voittonsa vastaamalla viestiin. Voittajan nimi julkaistaan, kun voittaja on vahvistanut voittonsa. Mikäli voittajaa ei tavoiteta viiden (5) päivän kuluessa voittajan valinnasta, voittajan oikeus palkintoon raukeaa ilman korvausta ja arvonnan järjestäjällä on oikeus valita uusi voittaja.

ARVONNAN JÄRJESTÄJÄN VASTUU

 

Järjestäjän vastuu arvonnan osanottajaa kohtaan rajoittuu säännöissä mainittuun palkintoon ja sen arvoon. Arvonnan järjestäjä ei vastaa mahdollisista teknisistä häiriöistä, jotka esimerkiksi estävät osallistumisen arvontaan. Arvonnan järjestäjä ei myöskään ole vastuussa vahingosta tai vammasta, joka aiheutuu tai väitetään aiheutuneen, suoraan tai epäsuorasti, osallistumisesta tähän arvontaan tai palkinnon lunastamisesta tai sen käyttämisestä.

 

Arvonta ei ole Instagramin sponsoroima, suosittelema, hallinnoima, eikä millään tavalla liity Instagramiin. Jokainen osallistuja vapauttaa Instagramin kaikesta vastuusta.

TIETOSUOJA

Arvonnan järjestäjä ei kerää arvontaan liittyen mitään tietoja osallistujista erilliseen tietokantaan. Voittajan tunnistaminen tehdään osallistumiskanavan tarjoamien käyttäjäprofiiliin liittyvien julkisten tietojen perusteella. Voittajan yhteystietoja käytetään ainoastaan palkinnon toimittamiseen. Tietoja ei luovuteta eteenpäin kolmansille osapuolille.